Karol Lück - Kolberg - stara butelka

Ten przedmiot można obejrzeć w galerii

Stara butelka z korkiem od Karola Lücka, koło­brze­skiego  kupca i zie­larza.

Więcej szczegółów

Więcej informacji

Stara butelka z korkiem od Karola Lücka.  W roku 1840 koło­brze­ski kupiec i zie­larz  uru­cho­mił fabrykę leków zio­ło­wych wła­snej recep­tury. Sprze­da­wał też różne zioła powszech­nie znane w tzw. medy­cy­nie ludo­wej. Pro­duk­cję leków sys­temu Lűcka kon­ty­nu­ował zięć zało­ży­ciela fabryki Wil­helm Anhalt do cza­sów mię­dzy­wo­jen­nych. Bez uszkodzeń. Butelka ma oryginalny korek. Sygnowana -   C. Lűck - Kolberg.

Wysokość - 17 cm.

Podstawa - 6 cm.

Opinie

Napisz opinię

Karol Lück - Kolberg - stara butelka

Karol Lück - Kolberg - stara butelka

Stara butelka z korkiem od Karola Lücka, koło­brze­skiego  kupca i zie­larza.

27 innych produktów w tej samej kategorii: